Publiceringsverktyget Dynamix CMS 6.
- En utvecklingsplattform där allt är möjligt!

Dynamix CMS är inte bara en applikation för att hantera sidor och innehåll - det är en av marknadens starkaste utvecklingsplattformar för utveckling av alla typer av webblösningar. 

Vår ambition har alltid varit att bygga en robust, öppen, framtidssäker och strukturerad plattform som är enkel att utveckla i. Samtidigt skall slutresultatet alltid bli användarvänligt och enkelt att bygga vidare på över tiden.

Vi tycker att vi har lyckats!

Öppen arkitektur och .NET  

Informationen i Dynamix-lösningar bygger på samlingar av Dynamix-objekt. Utvecklare är alltid fria att tillgå alla delar av objektmodellen och kan enkelt modellera egna objekt för anpassade funktioner. Ingen databaskod behöver skrivas - informationen lagras automatiskt i en högpresterande objektdatabas. Utvecklare skriver all kod mot automatiskt genererade och typsäkra .NET-klasser och kan därför använda alla hjälpmedel de är vana vid – t ex Visual Studio och Team Foundation Server. Eftersom objektmodellen är så öppen är inlärningströskeln dessutom låg – inga special-API:er för t ex lagring eller hämtning behöver läras in.

Dynamix Developer Tools  

Verktygssviten Dynamix Developer Tools för Visual Studio gör det enkelt att arbeta med objekt- och lösningsmodellering helt utan att skriva kod, varken på .NET- eller databasnivå. Det är samtidigt enkelt att lägga till egen funktionalitet och kod på alla nivåer.

Gränssnitt för redigering av objekt och strukturer kan genereras automatiskt av Dynamix, men givetvis kan också denna del påverkas och detaljstyras av utvecklare och formgivare på alla nivåer om så önskas.

Kontrollbibilotek för redaktör- och besökargränssnitt  

Dynamix innehåller även färdiga kontroller för de allra flesta scenarion – bildvisning, sökning, inloggning, formulär, film och navigationskontroller för att nämna några. På redaktörssidan är stödet också mycket väl utbyggt autocomplete sökrutor, multfliksystem, träd, listor och verktygsfält är en liten del av standardutbudet.

Alla kontroller är skrivna för att kunna återanvändas och anpassas av webblösningsutvecklare. 

Exempel på redaktörskontroller

Snabb och flexibel utveckling i alla faser  

Tack vare den mycket starka objektmotorn, modelleringsverktyg och gränssnittsbibliotek ger Dynamix CMS en enorm tidsbesparing för alla delar av ett projekt: prototyper, utveckling, efterjusteringar och vidareutveckling. Modularisering och automatgenerering ger dessutom avsevärt högre kvalitet än med traditionella utvecklingsmetoder.

Börja utveckla nu!

Vill du börja utvckla i Dynamix CMS? Det kostar inget att testa Dynamix CMS så om du vill komma igång att utveckla i Dynamix CMS är du välkommen att skicka in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.