Sekretesspolicy

Denna webbplats hanteras till fullo av Initiva AB.

Vi förpliktar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på sajten samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår webbplats och hur du kan ändra information som du redan har gett oss.

Policyn avser endast denna webbplats och inga andra sajter som är länkade till denna hemsida.

Så använder vi dina uppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna webbplats kommer vi att använda till det syfte som beskrivas i samband med att du skriver in personuppgifter. 

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi kan tidvis använda tjänster från tredje man till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Annan information som vi kan inhämta

Information om cookies på DynamixCMS.se

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies

  • vad dessa cookies används till

  • hur cookies kan undvikas

Användningsområden

På vissa delar av Initivas webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t ex besöksstatistik samt för att bibehålla inloggningsinformation.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. 

Besöksstatistik

Initiva använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google inne har. Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. 

Genom att använda Initivas webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på Initivas webbplats ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Ändringar i vår policy

Vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i denna integritetspolicy.

Kontakt

Kontakta oss på Initiva AB, Karl Gustavsgatan 1B, 411 25 Göteborg, [email protected] eller tel. 031-780 04 80 om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, eller för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna integritetspolicy.