10 anledningar att bygga mobilsajten i ditt befintliga publiceringsverktyg

Det har dykt upp en del nya företag som erbjuder renodlade mobilsajter men jag menar att den typen av lösning är kortsiktig, innebär extra jobb och är mer kostsam i längden. Jag hävdar att det finns många stora fördelar med att istället utgå från det befintliga publiceringsverktyget. Låt mig förklara varför:

1. Uppdatera på ett ställe
 Man kan uppdatera allt innehåll på ett ställe i under samma inloggning. Det minskar risken att informationen inte är konsekvent mellan mobil och vanlig sajt.

2. Lagra data centralt och anpassa enbart gränssnitten
Man kan även skapa anpassade gränssnitt mot samma data - exempelvis shop-lösningar, forum, kartfunktioner eller nyhetsflöden. Det går att bygga ihop lösningarna genom integration av olika slag men det är i princip bortkastade pengar gentemot att bygga lösningen i ett publiceringsverktyg.

3. Hantera filer på ett ställe
 Med två system för hemsidan och mobilsajten behöver man uppdatera filer på två ställen.

4. Man kan dra nytta av upparbetade kunskaper och resurser
 Leverantören av publiceringsverktyget har oftast redan goda kunskaper om företagets webbstrategi och vad man vill kommunicera. Man har även sedan tidigare tillgång till resurser såsom grafisk profil, miljöbiler mm. Detta underlättar och sparar tid vid konceptutveckling av den nya webbplatsen.

5. Kostsam nyutveckling
Man kommer snabbt märka att nyutveckling blir ganska kostsamt med två olika lösningar. Investeringar i nya funktioner som skall finnas med i båda lösningarna blir mer än dubbelt så stora eftersom de måste utvecklas två gånger. Dessutom krävs någon form av integration eller så får man mata in informationen dubbelt. 

6. Du blir inte inlåst
Många av de externa mobilsajtlösningarna är sk. Out Of The Box-lösningar med ytterst begränsade möjligheter till nyutveckling. I dessa lösningar kan det vara svårt eller omöjlig att göra de anpassningar man vill göra i framtiden.

7. Ingen extra webbhostingmiljö behövs
Man behöver ingen extra webhosting-miljö och de extrakostnader det medför

8. Ingen extra mjukvara behövs

Man behöver ingen extra mjukvara som ofta kostar en viss startavgift samt en månadsavgift.

9. Mindre utbildning och kunskap krävs
 Fler system innebär fler gränssnitt att lära sig och utbilda sig i. 

10. Responsive Design enbart möjligt med samma system
Man skall vara medveten att man väljer bort vissa typer av lösningar för mobilsajten om man inte bygger den på samma system. Att ha två separata system omöjliggör exempelvis responsive design-lösningar, dvs att allt innehåll är tillgängligt för alla plattformar (skärm, surfplatta eller mobil), men med anpassat utseende.

Kontentan är att man skall fundera ett par gånger innan man väljer att lägga mobilsajten i ytterligare ett system. 

Läs mer om mobillösningar i Dynamix CMS här.

 

2013-03-21