Ge enhetliga namn på textfält för att underlätta för besökaren när de fyller i formulär

I samband med utvecklingen av Dynamix CMS 5 har formulärfunktionerna fått sig en rejäl genomgång och en hel del nya funktioner har införts.

En bra förbättring är att man numera kan ange egna namn på formulärfält. Fördelen med detta är att de modernare webbläsarna har möjlighet att komma ihåg vad man fyllt i tidigare formulär om du som redaktör bara ser till att hålla dig till de namn-rekommendationer som finns på området

Textfält med typen namn angiven

 

De förvalda valen som finns för textfält är de som rekommenderats av gamla Verva och 24-timmarsmyndigheten som fortsatt rekommenderas via webbplatsen eutveckling.se:

 • Namn = name

 • Förnamn firstname

 • Efternamn = lastname

 • Titel = title

 • Företag = organisation

 • Gata = street

 • Postnummer = postcode

 • Ort = city

 • E-post = email

 • Telefon = phone

 • Mobil = mobile

Man kan även ange egna anpassade namn för formuläret.

 

Val av formulärtyp i Textfälts-dialogen

Några andra förbättringar som är gjorda för formulärfunktionen: 

· Förbättrade valideringsmöjligheter
- Utvecklare kan skapa flera valbara valideringstyper för att komplettera de förvalda valen: e-post, obligatorisk, min/max antal tecken och exakta format.
- Man kan ange egna felmeddelanden för de olika valideringstyperna
- Validering sker numer både på klientsidan och på serversidan. Om besökarens webbläsare ej har stöd för javascript kommer formulären ändå att validera korrekt.

· Flersidesformulär
- Möjlighet att skapa formulär som sträcker sig över flera sidor

 

2009-09-16