Saker att tänka på när man köper ett webbpubliceringsverktyg

Funderar ni på att köpa in ett nytt webbpubliceringsverktyg?
Här kommer några tips för dig! 

1. Kartlägg behoven 

Vad skall webblösningen användas till? Vilka funktioner krävs. Gör en första kravspecifikation.

Nedan följer krav som man kan tänkas sätta på själva webbpubliceringsverktyget och dessutom svar på hur väl Dynamix CMS stödjer dessa krav.

2. Webbpubliceringsverktyget skall vara användarvänligt 

Det är viktigt att man snabbt och enkelt kan komma igång att använda systemet. Det skall vara en låg inlärningströskel? 

Det är också av stor vikt att systemet är snabbt att jobba med. Ett trögt system kan inte upplevas som användavänligt. 

Man vill lätt kunna se resultatet av sitt arbete innan det publiceras. I de verktyg som har stöd för äkta WYSIWYG redigeras innehållet direkt i sidan. Man ser hur sidan kommer att se ut publicerad under tiden som man redigerar innehållet. 

Dynamix CMS är ett mycket användarvänligt system som är snabbt att arbeta med och har stöd för äkta WYSIWYG.

3. Är verktyget flexibelt när man tar fram sin design? 

Det webbpubliceringssystem du väljer bör aldrig sätta några begränsningar på den grafiska formen. Det är ganska vanligt att man justerar den grafiska formen för webbplatsen och om man då vill återanvända innehållet är det viktigt att det är enkelt att påverka den layout och form. 

Det är bra om innehållet är helt separerat från formenför det förenklar migrationen till en nya form och underlättar möjligheten till återanvändning av innehåll i andra lösningar.

Dynamix CMS sätter inga som helst begränsningar på den grafiska formen. Finns det stöd i webbläsaren går det att göra i Dynamix CMS. Webblösningen kan anpassas utifrån företagets grafiska profil och krav. Dynamix CMS separerar innehåll och form.

4. Stöds responsive design?

En webbplats skapad med responsive design anpassara sig utifrån besökarens plattform. Användarupplevelsen blir bra oavsett om man surfar via en mobil, surfplatta eller dator. Webbpubliceringsverktyget bör ha stöd för webbplatser med responsive design. Det bör även finnas stöd för att kunna se hur webbplatsen upplevs i olika plattformar direkt i redigeringssgränssnittet.

Dynamix CMS har stöd för responsive design. Det finns även bra stöd för att förhandsgranska och redigera webbplatsen som den ser ut i olika plattformar (ex telefon och surfplatta).

5. Skapas det tillgängligt innehåll och följer publiceringsverktyget de standarder som finns? 

Det finns standarder som beskriver hur en webbplats tekniskt sett skall vara kodad. Idag bör en webbplats vara uppbyggd på standarden XHTML eller HTML 5.

Om ni är ett offentligt företag så finns det vissa krav på den webblösningen. Webblösningen skall så långt som möjligt vara anpassad för funktionshindrade. 

På sidan http://webbriktlinjer.se/ kan man finna ”Vägledningen för webbutveckling (fd 24-timmarsvägledningen)” som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. 

Även den privata sektorn kan med fördel använda dessa riktlinjer. 

Publiceringsverktyget bör ha stöd för att skapa mallar och funktioner i webblösningar som följer dessa riktlinjer.

Dynamix CMS underlättar och stödjer riktlinjerna för en funktionshinderanpassad webbplats.

5. Underlättar publiceringsverktyget för sökmotorer? 

Att komma högt upp bland sökträffarna på hos sökmotorerna (ex Google) är av stor vikt för de flesta företag. Webbpubliceringsverktyget bör ha bra stöd för att underlätta detta. I detta innefattas stöd för:

  • Korrekt kodade mallar och funktioner. Ordenligt strukturerat innehåll med korrekt utformade rubriker och stycken.

  • Sökmotorvänliga URL:er (adresser). Sökmotorvänliga adresser är bl.a. adresser som innefattar text med anknytning till innehållet. Ett exempel på en bra sökmotorvänlig URL är nedanstående URL som är en adress till en specifik produkt i en webbplats: http://www.företagsnamn.se/produkter/produktkategorinamn/produktnamn

  • Stöd för inläggning av Titel för sidor samt meta-data såsom beskrivning och sökord.

  • Stöd för Google Sitemap

  • Stöd för analys av innehållet och varna vid innehåll som inte är bra ur ett SEO-perspektiv.

Dynamix CMS har ett starkt stöd för att få din webbplats sökmotorvänlig. Ovanstående funktionalitet finns i systemet.

6. Är det ett publiceringsverktyg med releaser och enkel uppgradering? 

Det är viktigt att webbpubliceringsverktyget är en riktig mjukvara med riktiga releaser så att det går att uppgradera systemet när nya funktioner och buggfixar tillkommer.

Dynamix CMS är en riktig mjukvara som uppdateras kontinuerligt. Vid uppdateringar körs ett uppdateringsprogram.

8. Bibehålls formateringarna när du kopierar text från ditt ordbehandlingsprogram?

Det är viktigt att textformat (ex rubriker, stycketext och fetstil) följer med när man klistrar in text från exempelvis MS Word. Rubrik 1 i dokumentet skall få samma utseende som Rubrik 1 i webbplatsen. Det är dessutom viktigt att det inte följer med en massa extra onödig HTML-kod från ordbehandlingsprogrammet när man klistrar in innehåll i webbplatsen.

Dynamix CMS bibehåller rubrikformat, tabeller mm men tvättar bort specialformaterade delar för att webblösningens utseende skall bibehållas genom hela lösningen.

9. Planera för framtiden 

Vilken flexibilitet finns det i systemet när det kommer till att utveckla framtida funktioner i webbplatsen. Är det enkelt att göra ändringar? 

Dynamix CMS är känt för sin flexibilitet. Det är enkelt att bygga ut och det är lätt för utvecklare att få koda strukturerat och framtidsäkert.

10. Stödjer publiceringsverktyget de webbläsare och operativsystem redaktörerna arbetar med? 

Vad använder ni för programvaror internt? Om ni använder er av Mac och Internet Explorer så måste Webbpubliceringsverktyget stödja detta.

Dynamix CMS har från version 6 stöd för Mac, PC och de populäraste webbläsarna såsom Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari .

11. Kan man styra behörigheter för redaktörer och besökare 

Med behörigheter kan man styra vad redaktörer och besökare får göra och inte göra. Man kan bygga strukturer i webbplatsen som enbart en grupp av användare har tillgång till. 

Dynamix CMS har mycket bra stöd för att hantera behörigheter av samtliga delar av en webblösning.

12. Behövs integration mot era centralt lagrade användare? 

Om ni inte vill hantera användare på flera ställen bör systemet ha integration mot den användardatabas ni använder er av (ex Active Directory eller Novell NDS). Detta är ett vanligt krav när Intranet tas fram.

Dynamix CMS har stöd för AD-användare och kan relativt enkelt kopplas ihop med andra katalogtjänster.

13. Skall webbpubliceringsverkyget användas för flera webblösningar inom organisationen? 

Om systemet skall användas till flera webbplatser i er organisation så kan det vara en fördel om systemet stödjer hantering av fler webbplatser i samma lösning (s.k. multisite-funktionalitet)

Dynamix CMS har stöd för hantering av flera webblösningar i samma instans.

14. Hur ser licensmodellen ut och vad blir totalpriset? 

Red ut vad det innebär att äga systemet över tiden. Hur ser licensmodellen ut? Vad finns det för årliga kostnader? Vad kostar det att ta fram mallar och funktioner.

Dynamix CMS kommer med en årllig licensavgift. Då utvecklingsplattformen gör det effektivt att bygga webblösningar brukar totalpriset hamna på en konkurrenskraftig nivå.

15. Vad krävs för att drifta webblösningen?

Vilken teknisk plattform krävs för att drifta webblösningen? Vilka hosting-lösningar finns? Om ert företag har någon policy att arbeta med någon speciell teknisk plattform av driftsskäl så bör publiceringsverktyget stödja detta.

Dynamix CMS behöver en MS Windows Server och MS SQL som databas. Kontakta oss för webbhostingsupplägg i delade miljöer. 

16. Fråga efter referenser 

Fråga leverantören efter referenser som du kontaktar för att ta reda på hur nöjda de är.

Här kan du se några nöjda Dynamix CMS-kunder.

 

 

2015-03-02