Tillgängligt  innehåll med Dynamix CMS

Vad skall du tänka på när du hanterar innehåll i en webbplats  för att få den tillgänglig för personer med olika former av funktionshinder? Här  följer några direkta tips som du kan använda dig av på din webbplats.

Vi antar att ni redan byggt mallarna på ett tillgängligt sätt i Dynamix CMS. Mallarna validerar, färger använder bra kontraster, texten kan förstoras osv.

Det är nu dags att ta tag i innehållet för att det skall bli tillgängligt även för personer med någon form av handikapp.

Det första som du bör göra är att gå in på webbplatsinställningarna för din webbplats och där öppna upp fliken WAI-inställningar

Sajtegenskaper

Du hittar webbplatsinställningarna genom att högerklicka på webbplatsikonen i strukturvyn och välja ”Egenskaper”.

WAI-inställningar

Där kryssar du i hela listan. Vi kommer in på vad detta innebär om ett tag.

Navigering 

Många av de tips man kan bidra med för att få webbplatsen tillgänglig hjälper även de som inte har något funktionshinder. Att se till att webbplatsen är lättnavigerad är ett typiskt sådant tips. 

Om inte navigationen har en logisk struktur och sidnamnen inte är självförklarande kommer sajten bli svårnavigerad både för blinda, dyslektiker, lindrigt utvecklingsstörda eller gemene man. 

Det är också en fördel om URL:erna inte innehåller onödig information. Vi rekommenderar därför att man justerar URL-inställningarna för sidorna i webbplatsen så att de använder sidans namn istället för unika ID:n.

För sidan Produktinformation i denna webbplats får man då adressen

http://www.dynamixcms.se/Sv/Produktinformation.aspx

istället för adressen

http://www.dynamixcms.se/Sv_Produktinformation_DXNI-308572_.aspx

Under sidegenskaper kan du välja att använda dig av sidans namn för URL:er.

Om du vill justera detta för alla nya sidor går du in på sajtegenskaper och väljer "Används sidans namn" så får du denna inställning för alla nya sidor förutsatt att dess föräldrar (sidor ovan) redan använder sig av denna inställnig.

Text 

Tänk på att skriva lättläst, kortfattat och med korrekt svenska. Detta underlättar för såväl dyslektiker och gemene man. 

Tänk också på att strukturera dina dokument med en tydlig huvudrubrik och tydliga underrubriker. I skärmläsare, som blinda använder för att få text uppläst, används ofta funktioner för att hoppa mellan rubriker. Detta för att snabbare kunna navigera sig i sidan. Om man då inte har tydliga rubriker som man kan förstå utanför sittsammanhang försvårar man för denna målgrupp.

Att rubriker och text läggs ut med rätt HTML även vid inklistring av information från tex. Word behöver ni aldrig tänka på. Detta sköter Dynamix CMS automatiskt.

Länkar 

Se alltid till att länkens text går att förstå utanför sitt sammanhang. Detta då tex blinda ofta använder tab-tangenten för att hoppa mellan länkar i sidor. Länktexter av typen ”klicka här” eller ”läs mer” är typiska länktexter som man skall undvika då man inte får någon som helst information om var man hamnar när man tabbar mellan den typen av länkar.

Ett trevligt plus med att tänka igenom och arbeta fram bra länktexter är att man även får sin webbplats bättre indexerad hos sökmotorerna. Orden i länktexter är nämligen en parameter som sökmotorer använder när de bestämmer vilka ord som är kopplade till en sida.

Bilder 

När det kommer till bilder skall man vara medveten om att det ibland kan vara svårt att läsa texter som är placerade i en bild. Av denna anledning skall man alltid komplettera en bild med ett budskap med en beskrivning (ALT-text). 

Beskrivning (ALT-text)

Det är denna text som dyker upp i en ruta ovanför bilden när du för muspekaren över bilden. En blind med skärmläsare kan få denna text uppläst.

Om bilden enbart är placerad som dekoration bör du istället kryssa i att den är en dekorativ bild.

Bildinställningar

Ljud och video 

Om man använder ljud och video, så bör man erbjuda alternativa texter som ger besökarna samma information som ljud- och videofilerna. 

Flash, Javascript och applets 

Javascript: Se gärna till att det finns alternativ för de som surfar på webbplatsen med javascript inaktiverat.

Flash/Applets: Det har jobbats fram bättre stöd för tillgänglighet i flashapplikationer och javaapplets. De blir dock inte tillgängliga av sig själva utan leverantören måste se till att de blir det. Man bör även erbjuda något textalternativ för dessa applikationer.

Tabeller 

Tabeller skall enbart användas för att lägga ut just tabeller och inte för att bygga nya layouter i mallsidor. Här kommer några fler tips på hur du gör era tabeller tillgängliga med Dynamix CMS.

Tabellexempel från kund

1. Se till att tabellens rubriker är utmärkta.

Detta gör du genom att markera rubrikceller och därefter ta fram egenskaper och vid ”Celltyp” välja rubrik.

Tabellcell-egenskapen Rubrik

2. Ange även en sammanfattning för tabellen. 

Sammanfattning av tabell

Diagram 

Man bör summera diagram i text eller erbjuda en länk till en sida med en utförlig beskrivning av diagrammet. 

Lättläst 

Se till att skriva innehåll på ett lättläst och kortfattat sätt. Om detta inte går kan man alltid erbjuda en lättläst version eller en lättläst sammanfattning. En sådan passar många grupper, som till exempel personer med utvecklingsstörning, dyslektiker, och barndomsdöva som inte har svenska som modersmål. 

Färger och kontraster 

Använd inte enbart färg för att beskriva ex. ett tillstånd då färgblinda kan ha svårt att ta till sig detta. Ett klassiskt exempel är att beskriva aktiv/inaktiv med en grön och en röd ikon när man med den vanligaste formen av färgblindhet inte kan se skillnad på just grönt och rött. 

Kontrast för text och bilder av text ska vara minst 5:1. Jag kommer att återkomma med ytterligare en artikel där vi tittar närmare på hur du kan testa din webbplats för att se att den håller rätt kontraster.

Klickytor i länkar och knappar 

Små klickytor kan vara ett problem för personer med rörelsehinder som har svårt med precision och finmotorik. Man bör därför skapa knappar och textlänkar med stora klickytor och ha tillräckligt stora mellanrum mellan länkarna. 

Om det går att undvika att använda bilder som knappar så gör gärna det. Nackdelen med bilder som knappar är att de inte går att förstora på ett bra sätt. Textlänkar är att föredra framför länkade grafiska element, eftersom de går att förstora och anpassas efter användarens önskemål. 

Det går även att ta fram specialinnehåll där man använder sig av bakgrundsbilder och vanlig text ovanpå bilden. Fördelen blir att texten beter sig som en vanlig text vilket rätt implementerat möjliggör att knappen kan förstoras. 

Knapp uppbygd med bakgrundsbild och text

Mer information 

Detta var ingen komplett redogörelse för hur du får webbplatsen tillgänglig. Men om du följer dessa rekommendationer har du kommit en bra bit på vägen. För mer djupare information rekommenderar jag att man läser mer om rekommendationerna från W3C för WCAG2.0

Ordlista 

WAI - Web Accessibility Initiative
Web Accessibility Initiative, är ett initiativ inom W3C:s verksamhet. Deras uppdrag är att tillsammans med organisationer över hela världen arbeta för en tillgänglig webb.

W3C - World Wide Web Consortium
W3C arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara för webben med målet att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla potential.

WCAG - Web Content Accesibility Guidelines
Detta är en W3C-specifikation som riktar sig till alla som producerar tillgängligt innehåll för publicering på webben. Den aktuella specifikationen heter WCAG2.0.

Skärmläsare
Program som oftast används av blinda eller gravt synsvaga för att läsa upp texter som dyker upp i datorn.

2009-06-16