Licensnivåer och tilläggsfunktioner

  • Free

    Denna licensnivå är lämplig för små webblösningar, t ex personliga hemsidor eller webbplatser för mindre föreningar.

  • Basic

    Denna nivå passar bäst för webblösningar för föreningar och lite mindre företag. Licensen kan byggas ut med fler webbplatser och mer sidutrymme.

  • Professional

    Denna nivå passar från medelstora lösningar och uppåt. Här kan ni bl.a. hantera parallella versioner av sidor, ha obegränsat många redaktörer och använda grupper och roller för att hantera deras arbetsområden. Er webblösning kan byggas ut med fler webbplatser, mer sidutrymme och tilläggsfunktioner som integration mot t.ex. Active Directory.