Standardfunktioner i Dynamix CMS

Dynamix CMS levereras med en uppsjö av standardfunktioner. Man kommer långt med de standardfuntioner som ingår i licensen och det är mycket enkelt att skapa egna anpassade funktioner.

Redigering och användarvänlighet

 • Redigering av sidinnehåll sker direkt i sidan så att du hela tiden ser resultatet av ditt arbete.

 • Användarvänligt gränssnitt. Dra och släpp innehåll för att flytta det. Använd högermenyer där det förväntas.

 • Redigering sker i kopia av sida (Den publika sidan är intakt under redigering).

 • Klistra in innehåll från andra webbplatser eller Office. Dynamix CMS behåller relevant textstruktur (ex. rubriknivåer) men tvättar innehållet från skräp.

 • Möjlighet att byta sidmall med bibehållet innehåll.

 • Innehåll (tex bilder, listor och formulärfält) kan läggas till direkt i textflödet.

 • Infoga bilder från ditt skrivbord genom dra & släpp rakt in i sidan.

 • Skapa bokmärken för att länka inom en sida.

 • Möjlighet att se webbplatsen som den ser ut i de vanligaste modellerna av surfplattor och smartphones.

Sociala medier

 • Möjighet att ange vad som skall visas vid delning av en sida 

Innehåll

 • Rubrik, ingress, löptext (stilar, punkt- och nummerlistor, länka, fetstil etc).

 • Bilder (går att länka och justera, beskära, ange maxbredd, rotera och Alt-text).

 • Länka:
  Till URL, PDF, E-post, inom samma sida och till sida i webblösningen. Möjlighet att välja hur länkar skall öppnas per länk eller använd standard.

 • Filmelement. 

 • HTML-element.

 • Formulärfunktion kopplad till e-post och/eller databas. Skapa valfritt upplägg.

 • Flersidesformulär.

 • Textfält.

 • Radioknappar.

 • Kryssrutor.

 • Alternativlista.

 • Drop-down.

 • Ladda upp fil tillsammans med formulär.

 • Formulärsammanfattning.

 • Tabeller.

 • Inloggningselement.

 • Slumpbildsfunktion.

 • Sökfunktion (sök på flera ord. Använd + och -).

 • Video (YouTube, Vimeo)

 • Automatgenerering av verktyg för hantering av saker som har träd/kategorisering samt poster med valfria typer av fält.

Mallhantering

 • Navigation och mallar kan utformas helt flexibelt efter företagets grafiska profil.

 • Bilder som ej passar i yta kan tvingas till passande storlek.

 • Redigera innehåll i globala sektioner(ex en fot). Ändringar slår igenom på flera sidor.

 • Bygg responsiva mallar (mallar som anpassas för skärm, surfplatta och mobil)

Sajt- och strukturhantering

 • Hantera sidstruktur (skapa, kopiera, flytta och ta bort sidor).

 • Olika sidlägen (aktiv/inaktiv). Inaktiva sidor kan ej länkas till och hittas ej av sökfunktionen.

 • Funktion för att dela innehållet i sidor med andra sidor i webblösningen.

 • Funktion för att dela strukturer med andra strukturer i webblösningen.

 • Möjlighet att ange att sidor ej skall vara synliga för extern eller intern sökmotor.

 • Papperskorg vid borttagning av sidor.

 • Metadatahantering för sidor.

 • Versionshantering (Möjlighet att granska och återta gamla versioner av en sida).

 • Möjlighet att skapa framtida versioner av en sida.

 • Lösenordsskyddade sidor för besökare.

 • Tidstyrd publicering av sidor (publicering, aktivering, inaktivering).

 • URL genvägar (www.webbplats.se/sida).

 • Hantera flera webbplatser (dela användare, innehåll, funktionalitet, mallar och filer).

 • Hantering av webblösningen på flera språk via olika strukturer.

 • Möjlighet att välja och redigera 404-felsida.

 • Integration med Google Analytics

Sökmotoroptimering

 • Sökmotorvänliga URL:er. (www.webbplats.se/menysida/omforetaget).

 • Möjlighet att ange titel, beskrivning och sökord för sidor.

 • Möjlighet att skapa automatisk generering av Meta-data för ex produktkatalog, artiklar etc.

 • Genvägar (www.webbplats.se/genväg) ger sk. 301-redirects.

 • Länkar mellan webbplatser i Multisite lösningar ger fulla länkadresser.

 • Möjlighet att automatiskt skapa sajtkartor utifrån valfri struktur.

 • Möjlighet att lista alla 404-fel och skapa redirects för vanliga 404-fel.

Arbetshjälpmedel

 • Genvägar är en snabbnavigation till sidor som jag arbetar med.

 • Arbetsflöden för publicering (workflow).

 • Möjlighet att skapa tidstyrda innehållselement.

Användare och behörigheter

 • Kontohanterare (lägga till/ta bort användare, koppla rättigheter till mallar, innehåll och verktyg).

 • Behörighet för redaktörers tillgång till sidor/strukturer. (redigera, lägga till, ta bort, ge rättigheter).

 • Behörighet för besökares tillgång till sidor/strukturer.

 • Full integration med Active Directory

 • Intergration med Novell NDS.

 • Single-sign-on för intranät

 • Utbyggbar användarverifiering
  Enkelt att utveckla verifiering mot egna befintliga användardatabaser.

 • Krypterings-API
  Ger enklare implementationer av kryptering i webbplatser, exempelvis lösenord.

Prestanda

 • Cachning för snabbare framtagning av sidor och annan information.

 • Stöd för lastbalansering.

Fill och bildarkiv

 • Filarkiv för bilder och dokument.

 • Rättighetsstyrning av filer.

 • Metadata för filer.

 • Dra och släpp mappar och filer in i Filarkivet.

Utveckling och drift

 • Generell objektmodell som i princip eliminerar all databaskod.

 • Automatisk objektcache leder till hög prestanda.

 • Samtliga knappar och texter i resursfiler för snabb översättning av Dynamix till annat språk.

 • Installationsprogram för installation av system och releaser.

 • Loggning och verktyg för listning av fel som dykt upp i driftsystem

 • Statusverktyg för att se hur olika delar av systemet mår.

 • Verktyg för att se framtida händelser och för att skapa nya tidstyrda händelser.

GUI-komponter

 • Textfält

 • Bildväljare med autocomplete och visning av bilder som tumnagelbilder

Standarder

 • WAI – Stöd för att följa dessa riktlinjer kring tillgänglighet för funktionshindrade

 • Stödjer W3C riktlinjer för HTM5,, XHTML 1.0, WCAG1 och WCAG2.0.

Statistik

 • Möjlighet att hantera statistik via Google Analytics

 • Integration med Google Analytics. Se information från Analytics direkt i Dynamix CMS

Övrigt

 • Möjlighet att skapa kundanpassade moduler

Dokumentation & Utbildning

 • Kontextbaserad hjälp i systemet

 • Teknisk dokumentation för utvecklare

 • Redaktörsutbildning

 • Utbildning för utvecklare

 • Utbildning i sökmotoroptimering